World Federation of Orthodontists -    w w w . w f o . o r g

European Orthodontic Society -   w w w . e o s 2 0 0 8 . c o m
Deutsche Gesellschaft für Kieferorthopädie e.V. -   w w w . d g k f o . d e
Berufsverband der Deutschen Kieferorthopäden -   w w w . b d k - o n l i n e . o r g

Invisalign®-zertifiziert -   w w w . i n v i s a l i g n . c o m

Lingual-Systems -    w w w . l i n g u a l s y s t e m s . d e